Co se děje na louce

V pátek 23. 2. se na naší škole konal karneval, který nesl název „Co se děje na louce“. Jednotlivé třídy projevily při vytváření masek velkou dávku kreativity. Mohli jsme tak vidět bohatou přehlídku různých obyvatel i návštěvníků louky.
Karneval nám poskytl příležitost strávit příjemné dopoledne se spolužáky z celé školy, společně si zasoutěžit, zasmát se a zatančit si. Každá třída si nakonec našla svou zaslouženou sladkou odměnu.
Martina Kočová