Čistá Vysočina

ŠLÁPOTA v akci Čistá Vysočina
Do ekologického týdne jsme se aktivně zapojili i s kroužkem Šlápota. Vybaveni rukavicemi a odpadkovými pytli, vyrazili jsme směr koupaliště. Po cestě jsme sebrali všechny odpadky, které do přírody nepatří a následně roztřídili do správných kontejnerů.