Čistá Vysočina

V minulém týdnu se žáci naší školy zapojili do akce Čistá Vysočina. Ráno se věnovali třídění komunálního odpadu, diskutovali, vyplňovali pracovní listy, tvořili prezentace nebo plnili úkoly na interaktivní tabuli. Poté se odebrali do parku Budoucnost, kde sbírali a třídili odpadky. Po návratu do školy projektový den vyhodnotili. Akce se vydařila, máme radost, že jsme mohli přispět ke zlepšení prostředí v Havlíčkově Brodě.