Čistá Vysočina

Dnes jsme se formou projektového dne zapojili do akce Čistá Vysočina. Místem úklidu byl park Budoucnost. I když jsme se před akcí obávali, že nebudeme mít co uklízet, opak byl pravdou. Zejména v okolí zimního stadionu jsme se pořádně zapotili.
V rámci projektového dne jsme se poučili o zásadách
bezpečnosti a hygieny, které je potřeba dodržovat při sběru
odpadků. Prošli jsme park Budoucnost. Posbírané odpadky jsme
třídili na plasty, směs, sklo, kov a vyhodili je do příslušných
kontejnerů. Zpět do školy nás vyhnal déšť. Ani ve škole jsme však nezaháleli. V některých třídách žáci shlédli videa o třídění a recyklaci odpadů, v jiných vyplňovali pracovní listy. Společně jsme o tomto tématu hovořili a vysvětlovali si význam třídění odpadů a čisté přírody. Starší žáci se zaměřili hlouběji na plast jako takový a jeho další využitelnost a recyklaci. Mladší žáky zase požádal v dopise o pomoc skřítek Lesníček, který byl smutný z poházených odpadků po okolí školy, a provázel je celým projektovým dnem.
Monika Kumštarová, Jitka Fialová, Marta Kocmanová, Soňa Velíšková, Renata Lehanková, Dana Holasová a Lenka Přibylová