Chaloupky Horní Krupá - stromy

Stromy – staří velikáni
Žáci ze tříd S V, Z III, Z V a Z VI se v pátek 13. 10. 2023 zúčastnili výukového programu v Horní Krupé. Pestrý program pod názvem „Stromy – staří velikáni“ byl zaměřen nejen na druh, význam, funkci, vzhled, stáří, využití a růst stromů, ale také na jejich krásu a minulost.
Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací.
Žáci plnili různé úlohy. Při všech činnostech pracovali společně, ve skupinách, či individuálně.
Po úvodním společném přivítání se mohli všichni protáhnout při společné písni o stromech s ukazováním v kruhu. Na zahradě měl každý žák najít strom a keř a určit, čím se liší.
Následoval poutavý příběh o růstu a vývoji stromu, při kterém měli všichni za úkol pozorně poslouchat, aby se mohli správně zapojit do příběhu přikládáním obrázků podle děje. Vznikl tak příběh zobrazený od semínka až po zasazený strom i s živočichy žijícími v blízkosti stromu.
Dalším úkolem, který nebyl pro všechny snadný, bylo najít v zahradě javor. Žáci objevovali nové mladé rostlinky pod javorem. Zkoušeli si nalepit javorové nosy a poté je vyráběli z papíru a pouštěli vzduchem. Pokud hodili semínko správně, točilo se k zemi jako vrtulka. Ukázali jsme si tak, jak se v přírodě šíří semena javoru, ale i jiných rostlin.
Také jsme poznávali semenáčky různých druhů stromů. Podle indicií žáci postupně seřadili obrázky a na závěr si kontrolovali jejich správnost podle čísel.
Pak se všichni vydali na stezku, kde byly připraveny další úlohy, např. určení délky listu změřením, malování stromu nebo vytvoření otisku kůry pomocí voskovky. Na stezce v přírodě ještě všichni hledali obrázky zvířat a drobných živočichů, které byly různě umístěné v trávě. Následně obrázek vhodně a správně připevnili na připravenou látkovou mapu zavěšenou mezi stromy.
Po návratu ze stezky naši „badatelé“ určovali stáří stromu podle počítání letokruhů.
Na závěr jsme utvořili kruh a každý žák vybral z mnoha různých předmětů ten, který je ze dřeva. Návodnými otázkami paní lektorky jsme společně mohli uznat, jak velký význam stromy mají a jak moc jsou pro nás důležité.
Rozloučili jsme se písničkou, poděkovali potleskem a vydali se společně na cestu k autobusové zastávce.
Děkujeme!
Marie Ledvinková