Čertovské vyučování aneb s čerty nejsou žerty - Třída ZII

Čertíci ze třídy Z II si užili čertovské vyučování. Děti si zahrály čertí hry a soutěže. Nechyběla čertí diskotéka, kreslení uhlím a výtvarná dílna. Po vyučování jsme se šli „vydýchat“  do přírody. Čert Áďa, čert Sam, čertice Éra, čertprófa i čertasák si dopoledne užili.