Čekáme na Mikuláše

Třída PŠI měla dnes projektový den s názvem Čekáme na Mikuláše
Žáci měli možnost před blížícím se ,,Čertem a Mikulášem“, ale také brzkými Vánocemi prohlížet různé knížky, časopisy, letáky.
Ráno si žáci přečetli program na tabuli, říkanky. Potom dostali program na ,, Mikulášský den“. Pracovní listy, které se prolínají jak do českého jazyka tak do matematiky.
Celý den probíhal v čertovské atmosféře a výuka byla celá v čertovském oblečení. Po velké přestávce proběhla nadílka a poté pohádka ,, S čerty nejsou žerty“.
Děti si samy mohly vymýšlet podle vlastní fantazie vše a napodobovat čertíky nebo všichni dohromady , jak to může vypadat v pekle.
Přínosem projektu bylo, že děti mohly pracovat ve skupinkách, ale i jednotlivě. Získaly nové poznatky, umět se soustředit na danou činnost a danou práci dokončit. Děti se neustále učí být k sobě tolerantní, kamarádští, být na sebe hodní, neubližovat jeden druhému, vzájemně se respektovat.
Zuzana Čonková a Alena Růžičková