Čarování

Projektový den třídy S VI. ,,Čarování“ se velmi podařil. Žáci se po zahájení věnovali pracovním listům s čarodějnickou tématikou, poté si samotnou čarodějnici vytvořili.
Při pobytu venku čekal žáky úkol, vytvořit svým čarodějnicím koště, což bez problémů splnili. Dalším úkolem bylo čarodějnické zaklínadlo s kouzelnou hůlkou. Za odměnu bylo žákům v kavárně vyčarováno zasloužené občerstvení.
Kateřina Štefánková