Čarodějnický školní den

Třída SI si užila svůj čarodějnický školní den. Do výuky se zapojilo malé čarování. Žáci pracovali nejen na interaktivní tabuli ale i ve školních lavicích. Den se třídě SI vydařil.
Renáta Koumarová