Čarodějnice.

Takto žáci třídy ZVII zpracovali v rámci distanční výuky téma Čarodějnice.
Paní učitelka Soňa Velíšková z nich má jen a jen radost. Žáci jsou pilní a snaživí, přestože to není pro ně lehké období.