Bruslení

Po jarních prázdninách jsme byli plní elánu a šli jsme opět na bruslení. Tentokrát jsme měli celý stadion pro sebe. Všechny děti chválím, je vidět velké zlepšení ❤ . T
ak sportu zdar a bruslení zvlášť ⛸.
Za třídu ZV
Veronika Průšová