Bezpečné chování na ulici

Ve čtvrtek 20.5.2021 proběhla ve třídách Z I a Z II beseda s městskou policií. Tentokrát bylo téma spojené s bezpečným chováním na ulici - jak se chovat  při setkání s cizími lidmi, při pobytu venku, při přecházení silnice, při setkání  s volně pobíhajícími psy. Děti nejvíce zaujal nácvik polohy - do klubíčka, aby jim pes mohl co nejméně ublížit. Za aktivitu byli všichni žáci odměněni malými drobnostmi, které je zviditelní při cestě do a ze školy.

R. Lehanková