Benefice

Ve čtvrtek 16. 11. proběhla dlouho očekávaná benefice naší školy. Klub OKO byl zaplněn do posledního místečka.
Program zahájila ředitelka školy Květoslava Kubátová. Po ní krátce promluvili čestní hosté - senátor Jan Tecl, radní Kraje Vysočina Karel Janoušek, starosta města Havlíčkův Brod Zbyněk Stejskal a zástupkyně školské rady za rodiče Romana Baštová.
Následovalo představení projektu Revitalizace školní zahrady, jehož se ujal ředitel SPŠ stavební ak. St. Bechyně v Havlíčkově Brodě Josef Charamza, garant projektu za naši školu Jarmila Bezoušková a autor projektu student Tomáš Vrána.
Když seznámila účastníky s naší školou Zuzana Čonková., mohla proběhnout hlavní část večera - aukce výrobků žáků a zaměstnanců školy. Dražilo se 5 výtvorů, výtěžek z aukce je 31 000 Kč. Kdo se nezúčastnil aukce, mohl přispět na projekt školní zahrady dobrovolným vstupným anebo zakoupit výrobek u stánku ve vestibulu klubu. Další možností je přispět do veřejné sbírky na transparentní účet u Komerční banky: https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/131-1767320207
Po pěveckém vystoupení sester Krulišových následovala módní přehlídka Zdeňky Vaňkátové Chalupové.
Večerem provázeli moderátoři Ondřej Rázl a Jan Šidlák, k poslechu a tanci hrála kapela Variace.
Celý večer se nesl v uvolněné a pozitivní atmosféře, účastníci si ho užili.
Děkujeme všem, díky nimž jsme mohli benefici uspořádat - pedagogům a žákům za krásná výtvarná díla, všem partnerům benefice a našemu týmu Základní školy a Praktické školy, U Trojice, U Trojice, kteří benefici připravili.
Foto: Dana Holasová