Benefice - darovací smlouva

Dne 16.11.2023 od 16:00hod. se uskuteční Benefice na revitalizaci školní zahrady.

Bude zde předveden vítězný projekt žáků SPŠS. Během akce proběhne módní přehlídka a dražba obrazů žáků naší školy. Na této akci se podílí mnoho drobných a větších sponzorů, kteří nám chtějí pomoci.
Pokud chcete nějakým způsobem naši školu podpořit, můžete nás podpořit buď finančním účelovým darem, nebo účastí na dražbě, či zakoupením výrobků žáků naší školy.
Na oplátku Vám můžeme zajistit čestnou účast na benefici a reklamu během akce a následně v tisku, na stránkách a facebooku školy.