Beltaine

Mnozí 30.dubna pálí čarodějnice a opékají špekáčky. Ale málo kdo ví, proč tomu tak je. Jedná se o oslavu filipojakubské noci neboli Beltaine. Žáci třídy S1 a PŠ1 se symbolicky k této tradici připojili. Společně, ačkoliv ne v noci, zapálili oheň, zatancovali si, přidali i nějaké hry, ale hlavně si opekli "buřtíky". Toto setkání, kde se skloubila vzájemná tolerance a spolupráce žáků, by se neuskutečnilo, nebýt paní učitelky Bc. Zuzany Čonkové, která žákům poskytla svou soukromou zahradu. Za to jí moc děkujeme.

Také velké poděkování patří Milanu Poulovi, Haně a Václavu Teclovým, Miroslavu Malinovi a Ivě Medové za jejich sponzorské dary. 

Sluníčko nám přálo a tak si žáci, ale i dospělí, tento den skvěle užili. 

Doufáme, že takových společných akcí třídy S1 a PŠ1 podniknou více.