Základní škola a Praktická škola
U Trojice 2104, 580 01 Havlíčkův Brod
Úvod Dokumenty Kontakty Projekty
Kraj Vysočina zřizovatel organizace.

Výroční zpráva

o činnosti Základní školy a Praktické školy
U Trojice 2104, Havlíčkův Brod
v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
za rok 2017

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), zveřejňuje Základní škola a Praktická škola následující údaje:

  • V roce 2017 byla podána 1 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a to prostřednictvím elektronické pošty. Žádost byla kladně vyřízena.
  • V roce 2017 nebylo podáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.
  • V roce 2017 nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.
  • V roce 2017 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.
  • V roce 2017 nebyla podána žádná stížnost podle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím proti postupu Základní školy a Praktické školy při vyřizování žádosti o informace.
  • Další informace, které se vztahující k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím, je možné získat na internetových stránkách www.zsutrojice.cz

V Havl. Brodě, dne 22. 1. 2018