Základní škola a Praktická škola
U Trojice 2104, 580 01 Havlíčkův Brod
Úvod Dokumenty Kontakty Projekty
Kraj Vysočina zřizovatel organizace.

Spolek Trojka

Výroční zpráva OS Trojka za rok 2010

Výroční zpráva OS Trojka za rok 2009

Trojka – nestátní nezisková organizace, která sdružuje rodiče dětí s postižením navštěvující Základní školu a Praktickou školu U Trojice 2104 v Havlíčkově Brodě, jejich pedagogické i výchovné pracovníky a přátelé sdružení.

Cílem spolku je pomoci (včetně pomoci finanční) při organizování školní a mimoškolní činnosti (kulturní, sportovní a společenské akce). Spolek se snaží o integraci dětí s postižením např. formou volnočasových aktivit. Dále pomáhá při vybavování školy speciálními kompenzačními pomůckami.

Spolek Trojka