Základní škola a Praktická škola
U Trojice 2104, 580 01 Havlíčkův Brod
 Úvod Novinky Kontakty Facebook

Spolek Trojka

Výroční zpráva OS Trojka za rok 2010

Výroční zpráva OS Trojka za rok 2009

Trojka – nestátní nezisková organizace, která sdružuje rodiče dětí s postižením navštěvující Základní školu a Praktickou školu U Trojice 2104 v Havlíčkově Brodě, jejich pedagogické i výchovné pracovníky a přátelé sdružení.

Cílem spolku je pomoci (včetně pomoci finanční) při organizování školní a mimoškolní činnosti (kulturní, sportovní a společenské akce). Spolek se snaží o integraci dětí s postižením např. formou volnočasových aktivit. Dále pomáhá při vybavování školy speciálními kompenzačními pomůckami.

Spolek Trojka