Základní škola a Praktická škola
U Trojice 2104, 580 01 Havlíčkův Brod
Úvod Dokumenty Kontakty Projekty
Kraj Vysočina zřizovatel organizace.


ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

Základní škola speciální vzdělává žáky, kteří se pro svůj handicap nemůžou vzdělávat v běžné základní škole ani v základní škole praktické.

Vyučování probíhá ve třídách s maximálním počtem 6 žáků. V těchto třídách souběžně působí 2 – 3 pedagogičtí pracovníci, z toho 1 speciální pedagog. Základní škola speciální má zpracovaný vzdělávací program Otevřená škola II. a III. Díl, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy speciální.

Po ukončení povinné školní docházky, která je desetiletá, žáci získávají základy vzdělání. Po ukončení školní docházky na Základní škole speciální mohou dále pokračovat ve vzdělávání na střední praktické škole.

V případě nutnosti mohou žáci navštěvovat Základní školu speciální až do 26 let.