Základní škola a Praktická škola
U Trojice 2104, 580 01 Havlíčkův Brod
Úvod Dokumenty Kontakty Projekty
Kraj Vysočina zřizovatel organizace.

Moderní formy výuky SŠ U Trojice Havlíčkův Brod, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005345

Od 1. 9. 2017 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_035 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 242.256,- Kč hradíme tyto aktivity:

  • Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ
  • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro SŠ)
  • Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
Moderní formy výuky SŠ