Základní škola a Praktická škola
U Trojice 2104, 580 01 Havlíčkův Brod
-->
Kraj Vysočina zřizovatel organizace.

Mezinárodní den Tolerance

16.11.

V pondělí 16. listopadu jsme školním projektem JÁ,TY = MY oslavili Mezinárodní den tolerance. Hlavním cílem bylo osvětlit žákům pojem TOLERANCE. Děti ze základní školy strávily den se spolužáky s těžkým kombinovaným postižením. Akce začala malou přednáškou a diskuzí na dané téma. V další části společně vytvořili výtvarnou koláž, na které vyjádřili svůj postoj k toleranci mezi lidmi. Závěrem všichni dostali sladkou odměnu, kterou pro ně napekly třídní učitelky a asistentky. Projektový den se velmi vydařil, žáci při něm ukázali, že je pro ně tolerance naprostou přirozeností. Hlavními organizátorkami celé akce byly Renáta Koumarová a Jana Smejkalová.

Foto: Renáta Koumarová

*Mezinárodní den tolerance připomíná, že respekt si zaslouží všichni ostatní lidé okolo nás. V 18. století, za císaře Josefa II. byl podepsán tzv. toleranční patent roku 1781. V dnešní době kosmopolitních měst vztahujeme toleranci nejen k lidem jiného náboženského vyznání, ale i jiné barvy pleti, kultury, postižení apod.