Základní škola a Praktická škola
U Trojice 2104, 580 01 Havlíčkův Brod
-->
Kraj Vysočina zřizovatel organizace.

Mezinárodní den lidí s postižením

03.12.

Ve čtvrtek 3. prosince si lidé z celého světa připoměli MEZINÁRODNÍ DEN LIDÍ S POSTIŽENÍM.

Po svém tento den oslavili i žáci rehabilitační třídy pod vedením Renáty Koumarové. Společně si se svými nejbližšími vyměňovali informace, zkušenosti v oblasti celodenní péče o děti s handicapem, úskalí s širokým okolím jako jsou úřady a lidé samotní. Na závěr si rodiče s dětmi vytvořili "SVÍCEN PŘÁTELSTVÍ A TOLERANCE". Projektový den se rodičům velmi líbil, pozvolna se všichni zúčastnění naladili na vánoční atmosféru.

Hlavní myšlenkou celého školního projektu bylo poukázat na problémy a trápení, které mají lidé s postižením a jejich nejbližší. U našich žáků jsou to jejich rodiče, kteří se den co den starají o své děti s těžkým handicapem.

*Mezinárodní den lidí s postižením vznikl za účelem zvýšení informovanosti pro širokou veřejnost, o problematice se kterou se postižení lidé denně setkávají. Po celém světě se v tento den konají různé akce na pomoci postiženým. Tento den má v první řadě sloužit k uvědomění si, že postižení žijí mezi námi a mají právo na svůj, v rámci možností, plnohodnotný život.

Foto: Renáta Koumarová