Základní škola a Praktická škola
U Trojice 2104, 580 01 Havlíčkův Brod
-->
Kraj Vysočina zřizovatel organizace.

Beseda s městskou policií

07.10.

Jako každý rok, i letos jsme společně s městskou policií zahájili besedy pro žáky školy. Akce mají primárně preventivní účel. Hlavními cíli policie je seznámení dětí s riziky dnešní doby. Zaměřují se na dopravní problematiku, mezilidské vztahy, druhy závislostí, šikanu, kyberšikanu, domácí a sexuální násilí, vztahy se zvířaty a podobně. Besedy se budou konat v průběhu roku několikrát a součástí budou i debaty.