Základní škola a Praktická škola
U Trojice 2104, 580 01 Havlíčkův Brod
Úvod Dokumenty Kontakty Projekty
Kraj Vysočina zřizovatel organizace.

Školní akce


Školní rok 2017/2018


Duben

Den Země
Eko chaloupky
Beseda s hasiči a záchranáři
Školní kolo botanické soutěže
Zelený den
Hrátky s abecedou

Březen

Brambory
POHODÁŘI
Z pohádky do pohádky
Čarovné vejce

Únor

Masopustní rej
Školní kolo pěvecké soutěže

Leden

Exkurze Chroustovice
Pohádka o strašidelném nádraží
Chaloupky

Prosinec

Vánoční čas

Listopad

Pohoda na „EMKU“

Říjen

Halloween
Máme rádi podzim

Září

Vymazlená kavárna
Zahájení školního roku 2017/ 2018

Školní rok 2016/2017


Červen

Za listem list
Závěrečné zkoušky PŠ
Malá kopaná a vybíjená
Havlíčkův Brod znám jako své boty

Květen

Planetárium Brno
Okresní kolo atletiky

Duben

Zápis prvňáčků
Velikonoční projektový den
Moréna
Kouzelný kabaret

Březen

Divadlo Víti Marčíka
Vikingové
Máme rádi přírodu
Divadlo slunečnice
Exkurze Jihlava: Korunovační klenoty
Masopustní karneval
Karnevalový projekt KOVBOJOVÉ

Únor

Mezinárodní den mateřského jazyka
Školní kolo pěvecké soutěže
Valentýn
Divadelní představení Ať žijí duchové
Tohle je svačina, jak má být

Leden

Není kopec jako kopec
Zimní sportovní den
Tříkrálový projektový den

Prosinec

Vánoční projektový den a vánoční posezení po třídách
Exkurze Chroustovice
Mikuláš

Listopad

Nebojme se mýdla, radost v sobě skrývá
Mezigenerační dialog
Hrátky Jihlava

Říjen

Halloweenský projektový den
Podzimní projektový den
Světový den výživy
Podzimní knižní veletrh
Karel IV – výtvarná soutěž
A bude legrace

Září

Koulelo se koulelo
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Den bez aut
Putování do Vlkovska
Divadlo Ježibabák
Běh naděje
Elektroodpad na odstřel

Školní rok 2015/2016


Červenec

12. – 14. 7. Nedvědice

Červen

Závěrečné zkoušky
Food festival Habry
Panský dvůr Telč

Květen

Výlet - Vlkovsko
Výlet Zoo Praha
Výstava
Neobyčejný průvod
Projektový den: Máme rádi zeleninu
Zdravotnická soutěž – okresní kolo
Cyklistika

Duben

Den Země
Botanická soutěž školní kolo
Zlatá propiska pro zpěváky z Vysočiny
Mezinárodní den dětské knihy

Březen

Zájemci o studium navštívili Praktickou školu v Havlíčkově Brodě
Divadlo Křoupat zdravě dá se hravě

Únor

Masopustní karneval
Zpěváci v ZŠ u Trojice v Brodě

Leden

Pedagogové ze Základní školy U Trojice zvou na návštěvu

Prosinec

Vánoční projektový den
Kouzelná plavba
O líném Honzovi
Mikuláš
Mezinárodní den lidí s postižením

Listopad

Den plný ježků
Mezinárodní den Tolerance
Hrátky Jihlava
Podzimní projektový den

Říjen

Muzikhrátky se zvířátky
Světový den výživy
Podzimní knižní veletrh

Září

Turnaj v malé kopané a vybíjené
Popelka

Školní rok 2014/2015


Červen

Výstava 2015
Putování na Pelestrov
Celé Česko čte dětem - Klobouk

Květen

Soutěž mladých zdravotníků
School dance 2015
Okresní kolo atletika

Duben

Den Země
Čarodějnice
Divadlo o Palečkovi
Pěvecká soutěž – okresní kolo
Velikonoční projektový den

Březen

Školní kolo botanické soutěže
Divadlo Slunečnice – Varieté
Pohodáři - Barma

Únor

Masopustní karneval
Pěvecká soutěž – školní kolo
Celé Česko čte dětem

Leden

Kouzelná mašinka
Zápis do prvních tříd a den otevřených dveří
Záchranná stanice Pavlov
Beseda s městskou policií
Zdravá 5
Cool pedagog 21. století

Prosinec

Vánoční projektový den
Beseda o dravých ptácích
Mikuláš
Čert a Káča

Listopad

Dopravní den s Besipem
Hrátky Jihlava

Říjen

Podzimní projektový den
Když jde kůzle otevřít
Výstava podzimního ovoce
Turnaj v malé kopané a vybíjené

Září

Hodinka zpívání
Výstava hub
Běh naděje
Jablíčkové a jiné radovánky

Školní rok 2013/2014


Červen

Školní výlety
Vyhodnocení tanečního kroužku
Výlet do Dinosauria a Mořského světa

Květen

Okresní kolo botanické soutěže
Divadelní představení Tajemství Coppéliova domu
Okresní kolo atletického čtyřboje

Duben

Dance school 2014
Botanická soutěž - školní kolo
Čarodějnice
14. – 16. 4. Jarní projektové dny
Velikonoční pohádka

Březen

Okresní kolo pěvecké soutěže
Šípková Růženka
Pohodáři - Sultanát Omán

Únor

Karneval
O pejskovi a kočičce
Pěvecká soutěž – školní kolo
Art Projekt

Leden

Kouzelný výlet
Den otevřených dveří a zápis do 1. ročníku

Prosinec

Projektový den tance a hudby
Mikulášská nadílka
Jak princezna Máňa zachraňovala Martina z pekla

Listopad

Benefiční ples
Velká školní taškařice
Hrátky Jihlava
Zkouška s Radkem Novotným
Hodina čertopisu
Exkurze: výchovný ústav Jihlava

Říjen

Princezna na hrášku
Hipoterapie
Okresní kolo malé kopané a vybíjené
Drakiáda
Beseda s městskou policií

Září

Promítání o Kubě
Vodnická pohádka
Běh naděje

Školní rok 2012/2013


Červen

Slavnostní ukončení školního roku
Výlet do Prahy
Dopravní soutěž

Květen

Nosáčkovo dobrodružství
Kinematovlak
Taneční soutěž
Krajské kolo atletiky
Beseda s PČR
Okresní kolo atletického čtyřboje
Kouzelná plavba

Duben

Školní kolo zdravotnické soutěže
Bezpečnost v silničním provozu
Okresní kolo botanické soutěže
Vodníkův sen
Školní kolo botanické soutěže

Březen

Velikonoční dílny – projektový den
Art Projekt
Okresní kolo pěvecké soutěže

Únor

Divadelní představení Kubula a Kuba Kubikula
Exkurze v tiskárnách
Masopustní projektový týden
Školní kolo pěvecké soutěže

Leden

Den otevřených dveří a zápis do prvního ročníku
Zimní projektový den

Prosinec

Vánoční posezení
Projektový vánoční den
Hrátky v Jihlavě
Mikulášská nadílka
Divadlo HP Praha

Listopad

Divadýlko Mrak

Říjen

Projektový den - drakiáda
Pohádka o mašinkách
Turnaj v malé kopané a vybíjené

Září

Není drak jako drak
Akce červený kontejner

Školní rok 2011/2012


Červen

Beseda
Projektový den s indiány
Den dětí

Květen

Krajské kolo atletického čtyřboje
Josef Klíma
Dopravní soutěž mladých cyklistů
Okresní kolo lehkoatletického čtyřboje
Hlídky mladých zdravotníků
Kocour Modroočko
Dopravní soutěž
Botanická soutěž

Duben

Zelený den
Školní kolo botanické soutěže
Sportovní víceboj
Farma Prokopů
Divadlo Drak
Show pro děti z rehabilitačních tříd
Motokáry

Březen

„POHODÁŘI“ - Guatemala
Okresní kolo pěvecké soutěže
Divadelní představení společnosti KOŇMO – Jak šlo vejce na vandr

Únor

Karneval
Školní kolo pěvecké soutěže
Návštěva Ing. Jany Fischerové CSc.
Představení DIVADÝLKA MRAK

Leden

Zimní projektový den
Nickyho rodina

Prosinec

Projekt Aktovka
Vánoční posezení
Čertův švagr
Mikulášská nadílka

Listopad

MARIMBA
Hrátky - Jihlava
Popletení čertíci
Plavecký výcvik

Říjen

Projektový den - DRAKIÁDA
Výlet do Prahy
O Slunečníku,Měsíčníku a Větrníku
PRAČLOVÍČEK
Projektový den - DRAKIÁDA
Velkofilm LIDICE

Září

Turnaj v malé kopané a ve vybíjené
Solná jeskyně
Běh Naděje

Školní rok 2010/2011


Červen

Turistický výlet do pelestrovské hájenky
Návštěva Prahy
Umíš třídit odpad
Pohádkový les
Pomocné třídy navštívily zoologickou zahradu

Květen

Oblastní kolo soutěže mladých cyklistů
Baletní představení
Jak víla Modrovláska splnila tři přání
Soutěž Mladých zdravotníků
Okresní kolo lehkoatletického čtyřboje
Okresní kolo botanické soutěže
Dopravní soutěž
Školní kolo botanické soutěže

Duben

Beseda se členem Konfederace politických vězňů
Princ a chuďas
Princezna a loupežníci
Projektový den - JARO A VELIKONOCE

Březen

Den v přírodě
Masopustní karneval
Pěvecká soutěž
Pohodáři
Sportovní víceboj
Trojlístek pohádek

Únor

Karneval
Školní kolo pěvecké soutěže
Radek Jaroš v KD Ostrov
Nebeský Valentýn
Divadélko KUBA z Plzně

Prosinec

Koncert Ivety Novotné
Velké trampoty Kašpárka a Kalupínky
Mikulášský den

Listopad

Benefice 2010
Hrátky 2010
MARIMBA
Projektový den Poznáváme řemesla
Zpíváme a tančíme s Míšou

Říjen

Aladinova lampa
Andromeda
Den plný zvířátek
Okresní turnaj v malé kopané a vybíjené
Projektový den - hrátky s draky

Školní rok 2009/2010


Benefice 2009